Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Vixxi, s.r.o.  

Danielova 627,

946 39 Iža/SK

IČO: 45901201

DIČ: 2023154892

IČ DPH: SK2023154892

Zapísaná: 

oddiel: Sro, Vložka: 27887/N

info@vixxi.eu

+421907244821

Zodpovedná osoba: Viktória Skaličan

 

Pre neplátcov DPH:

ProfiCosmetics, s.r.o. (nie je plátca DPH)

Danielova 627 

Iža 946 39

IČO: 50 316 125 

DIČ: 2120288357

Zapísané:

Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 40947/N

Viktória Skaličan a Ing. Miroslav Dreveňák - konatelia spoločnosti

ProfiBeauty shop, s.r.o.  (Nie je plátca DPH)

Danielova 627,

946 39 Iža/SK

IČO: 50 515 179

DIČ: 2120357789

Zapísaná: 

oddiel: Sro, Vložka: Vložka číslo:  41708/N

Viktória Skaličan a Ing. Miroslav Dreveňák - konatelia spoločnosti

Viktória Skaličan

Mobil: +421 907 244 821 (od 8:00 do 18:00)

e-mail: info@vixxi.eu

príp. viď „Kontakt“

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci - spotrebiteľ je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vykonal objednávku.  Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúci – podnikateľ – je subjekt, ktorý nie je kupujúcim spotrebiteľom podľa definície uvedenej v tomto článku.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v e-shopena internetovej stránke www.profibeauty.sk. Výber produktu kupujúci potvrdí kliknutím na ikonku „Do  košíka“ nachádzajúcu sa u ceny produktu. Po ukončení nakupovania zákazník klikne na tlačidlo nákupného košíka, skontroluje jeho obsah a vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby a pod.) a objednávku odošle/potvrdí kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.profibeauty.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.profibeauty.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

 

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Zľavy nie je možné kombinovať a vždy je aktívna najvyššia zľava, ktorá je v ponuke. Ak je ponúkaná napríklad zľava 10% a pre zákazníka je zľava napr. 3%, aktívna je len zľava 10%.

3. Dodacie podmienky

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo cez kuriérsku spoločnosť UPS, DPD. Predávajúci je povinný do 7 dní od vytvorenie objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak alebo, ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností a v čo najkratšom čase.

Výberom spôsobu dopravy dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo). Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a UPS dostane kupujúci spolu s tovarom. Doklad o zaplatení na pošte resp. kuriérovi si odložte a priložte k nášmu FA daňovému dokladu!!!

4. Vrátenie tovaru

Objednávateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote do 15 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak sa tovar rozhodne kupujúci vrátiť, kontaktujte predávajúceho telefonicky, emailom alebo vyplnením formuláru v eshope.

Tovar kupujúci pošle na nižšie uvedenú adresu cez akúkoľvek prepravnú spoločnosť. Tovar musí byť zabalený tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Tovar, ktorý vraciate, však musí byť v takom stave, aby ho bolo možné predať iným zákazníkom. Musí byť nepoškodený, v originálnom nepoškodenom obale. Výrobky predané „na objednávku“ sa nevracajú. O prevzatí vrátenej zásielky a o prevode sumy za vrátený tovar Vás budeme informovať.

Pri vrátení kompletnej objednávky sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť plnú sumu za vrátený tovar bez poštovného. Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci.

 

Adresa pre vrátenie tovaru:

ProfiBeauty, s.r.o. 

Danielova 627,

946 39 Iža/SK

 

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu vzniknutú pohľadávku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa prijatia vráteného tovaru prevodom na účet.

Tovar, ktorý bude naspäť odoslaný na dobierku, nebude prevzatý a zásielka sa Vám vráti naspäť. Peniaze vraciame výlučne bankovým prevodom!

5. Neprevzatie tovaru

V prípade, že si zákazník tovar nepreberie (na pošte do 10 kalendárnych dní, alebo od kuriéra po dvoch pokusoch o doručenie), pri jeho ďalšom prípadnom budúcom nákupe, máme právo upraviť podmienky platby a to ak: si zvolí opäť dobierku, automaticky mu bude vystavená faktúra na platbu vopred na účet. Do faktúry mu budú zarátané aj poplatky vzniknuté z predošlej neprebratej objednávky (poplatok, ktorý musíme uhradiť pri vrátení zásielky). Po pripísaný sumy na náš účet bude objednávka okamžite expedovaná.

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu na info@vixxi.eu alebo telefonicky na 0907 244 821. V prípade, že predávajúci nedokáže z dôvodu vyššej moci alebo z iných technických dôvodov tovar dodať, informuje kupujúceho o tomto dôvode čo najskôr. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote do 14 pracovných dní.

7. Všeobecné reklamačné podmienky

Tovar má spravidla záručnú dobu 24 mesiacov pokiaľ nie je inak upravená. Tovar, ktorý bol reklamovaný 3x za tú istú vadu, je predávajúci povinný dať kupujúcemu nový výrobok prípadne plnú finančnú náhradu.

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu do autorizovaného servisu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

*je predložený záručný list,

*je predložený doklad o zaplatení,

*tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby alebo nálepky atď.)

Reklamačný formulár je umiestnený na webe v kat. „kontakt“. Tovar po doručení kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný okamžite otvoriť a skontrolovať stav výrobkov. V prípadne poškodenia je treba balík okamžite reklamovať buď na pošte alebo u kuriérskej spoločnosti. V prípade kuriérskej spoločnosti je doporučené otvoriť zásielku ešte pred kuriérom. V prípade poškodenia, skontrolujte úplnosť balíka a urobte z neho foto záznam. V takýchto prípadoch sa spojte s predávajúcim a spoločne dokončíme reklamáciu. Reklamácie neprijímame telefonický, len písomnou formou (poštou alebo mailom, s fotoprílohou).

V prípade, že reklamujete výrobok zakúpený spol. Viktória Skaličan - PROFI BEAUTY je automatický zodpovedná spoločnosť ProfiBeauty s.r.o., ktoré akceptujú dĺžky a reklamačné podmienky od spol. Viktória Skaličan - PROFI BEAUTY!!

8. Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka...).

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.profibeauty.sk

Tieto obchodné podmienky sú platné od 15.09.2015. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

9. Doplnok podľa nového nariadenia GDPR(k 25. mája 2018):

Neposielať newsletter zákazníkom, ak na to zákazník nedal súhlas. Zákazníci, ktorí dali súhlas pre zasielanie newslettera sú v našej databáze.

Na požiadanie zmažeme klienta z našej databázy.

starostlivo uchovávať prístupové údaje do systému a zabezpečiť ich pred neoprávneným použitím

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy vo Vašom internetovom prehliadači malé dátové súbory, tzv. cookie. Používaním tejto webovej lokality vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v internetovom prehliadači pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky uložené súbory cookie a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy - Vixxi s.r.o.

Reklamačný poriadok

Chcete reklamovať doručený tovar?

Ozvite sa nám:

Email: info@vixxi.eu, reklamacie@vixxi.eu

Telefónne číslo: +421 907 244 821

Čo potrebujeme vedieť, aby sme začali Vašu reklamáciu riešiť?

Vaše meno, telefonický kontakt, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady, prípadne fotodokumentáciu závady.

Reklamačný poriadok

internetového obchodu www.profibeauty.sk

(ďalej len „reklamačný poriadok“)

I. ZÁKLADNÉ POJMY

1. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.profibeauty.sk, spoločnosť Vixxi, s.r.o. .

2. Kupujúci je fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

3. Pojem tovar zahŕňa všetky druhy produktov v ponuke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „tovar“). Pojem služby zahŕňa všetky druhy služieb v ponuke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „služby“).

4. Objednávka je návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku, na základe ktorej je realizovaný odplatný predaj tovaru alebo poskytovanie služby, ktorá je predmetom podnikateľskej činnosti predávajúceho ako poskytovateľa služieb vo vzťahuj k objednávateľovi.

5. Kúpna zmluva (alebo len zmluva) je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim, resp. poskytovateľom (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, resp. užívateľom (ďalej len „kupujúci“), predmetom ktorej je odplatný predaj tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo poskytovanie služby, a to vo forme kurzov a školení, a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP, reklamačný poriadok, poučenie o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Reklamačný poriadok opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru, resp. služby nadobudnutého od predávajúceho.

2. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s VOP, reklamačným poriadkom a poučením o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie.

3. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámili s týmto reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

4. Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

5. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, postup a podmienky reklamácie tovaru sa riadia Zákonom na ochranu spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky Obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.).

III. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec (tovar) pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

IV. ZÁRUČNÁ DOBA TOVARU

1. Záručná doba tovaru je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

3. Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne kupujúcemu záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v Občianskom zákonníku. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

V. PRÁVA KUPUJÚCEHO PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

7. Ak ponúknutá služba nebola poskytnutá v súlade s objednávkou a jej obsah sa líšil od toho čo bolo rozumné očakávať na základe informácií uvedených v ponuke služby umiestnenej na webstránkach predávajúceho, resp. na základe informácií získaných od predávajúceho, kupujúci má nárok na uplatnenie reklamácie poskytnutej služby.

8. Ak ide o vadu poskytnutej služby, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu poskytnutej služby bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu poskytnutej služby, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

VI. UPLATŇOVANIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, resp. ktorý poskytol kupujúcemu služby.

2. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3. Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli.

4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

5. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Kontrola tovaru pri prevzatí: Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom od prepravcu prevezme, je nevyhnutné (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané) poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@vixxi.eu a vixxi.org@gmail.com, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

2. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

VIII. POSTUP REKLAMÁCIE

1. V prípade reklamácie tovaru či služby, je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho osobne alebo e-mailom na adrese: info@vixxi.eu a vixxi.org@gmail.com, poštou na adrese: Iža 627, 946 39 Iža alebo telefonicky: +421 907 244 821. Pri kontakte kupujúceho s predávajúcim je kupujúci povinný uviesť: meno, telefonický kontakt, názov výrobku, resp. názov služby, číslo faktúry, popis závady, v prípade ak je to možné, doplniť fotodokumentáciu závady (ďalej len „informácie“).

2. Ak nebolo dohodnuté inak, zákazník je povinný poslať reklamovaný tovar na adresu: Iža 627, 946 39 Iža spolu s informáciami.

3. Zákazník je povinný okrem iného zaslať predávajúcemu kópiu faktúry za tovar (prípadne potvrdený záručný list), resp. kópiu faktúry za poskytnuté služby.

4. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru.

5. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu.

6. Predávajúci po prijatí reklamácie stanoví spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v odôvodnených prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr však do 30 dní. V prípade, že predávajúci prekročí lehotu 30 dní, kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, resp. výmenu výrobku za nový.

8. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

9. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (email), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

13. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

14. Odborné posúdenie musí obsahovať: identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia.